Fundacja dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa
tel./fax: 022 615 52 82;
fundacja@argos.org.pl
47 1240 6133 1111 0000 4808 5915

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2017

Podziękowania

Dziękujemy za darowizny wpłacone na rachunek Fundacji:
W 2007 roku podarowano nam łącznie 10.091 zł.

grudzień 2007: 6.246 zł

Anonimowo, Ati S.C. Makuch Anna i Piekar Tomasz , Bałuk Kinga, Barski Tomasz, Bijak Jakub, Borowiec Jerzy, Borusińska Justyna, Branicka Katarzyna, Chojnacka Maryla, Ciesielski Bogdan, Erdmann Hans, Gogół Agata, Grabiańska Donata, Gromek Agnieszka, Gutt Alicja, Haertle Adam, Kazimierska Ewa, Kieliszek Anna, Kowalska Jolanta, Krasoń Robert, Kraszewska Danuta, Kulesza Anna, Lindenberg Grzegorz, Nowak Zofia, Palmowska Liliana, PKOBP SA Oddział-CRB Biuro W-Wa, Podsiadłowski Paweł, Rabinowitz Anna, Sikora Aleksandra, Syrek Monika, Szczurek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wesołowska-Mańko Zyta, Zawodny Piotr.

listopad 2007: 1.395 zł

Erdmann Hans, Grabiańska Donata, Gutt Alicja, Kraszewska Danuta, Nowak Zofia, Podsiadłowski Paweł, Sikora Aleksandra, Tarasiewicz Michał, Wesołowska-Mańko Zyta, Zawodny Piotr.

do 31 października 2007: 2.450 zł

Branicka Katarzyna, Chojnacka Maryla, Erdmann Hans, Kieliszek Anna, Kowalska Jolanta, Lindenberg Grzegorz, Nowak Zofia, Palmowska Liliana.