Fundacja dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa
tel./fax: 022 615 52 82;
fundacja@argos.org.pl
47 1240 6133 1111 0000 4808 5915

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2017

Podziękowania

Dziękujemy za darowizny wpłacone na rachunek Fundacji.
W 2008 roku podarowano nam łącznie 29.039 zł.

grudzień 2008: 2.840 zł

Czerska Joanna, Gzel Jakub, Jakubowski Robert, Kisilowski Jerzy, Kowalska Jolanta, Kurach Ewa, Marczak Agnieszka, Orski Krzysztof, Piotrowski Tadeusz, Syrek Monika, Trojanowska Agata, Wagner Jolanta, Wesołowska-Mańko Zyta, Witecki Leszek.

listopad 2008: 713 zł

Kowalska Jolanta, Lenc Ewa, Piotrowski Tadeusz, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wesołowska-Mańko Zyta, Witecki Leszek.

październik 2008: 822 zł

Czerska Joanna, Gzel Jakub, Jurczak Ewa, Kowalska Jolanta, Piotrowski Tadeusz, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wesołowska-Mańsko Zyta, Witecki Leszek.

wrzesień 2008: 743 zł

Borzymowski Jacek, Czerska Joanna, Gzel Jakub, Kowalska Jolanta, Moś Zygfryd, Nowak Zofia, Piotrowski Tadeusz, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wesołowska-Mańko Zyta, Witecki Leszek.

sierpień 2008: 7.234 zł

Chachula Marek, Czerska Joanna, Fundacja "Koci Świat", Gzel Jakub, Kowalska Jolanta, Nowak Zofia, Piotrowski Tadeusz, Rurka Anna, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Witecki Leszek, Wrona Janina.

lipiec 2008: 984 zł

Czerska Joanna, Gzel Jakub, Haertle Adam, Kowalska Jolanta, Nowak Zofia, Piotrowski Tadeusz, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wąsak Maciej, Wesołowska-Mańko Zyta, Witecki Leszek.

czerwiec 2008: 749 zł

Barski Tomasz, Czerska Joanna, Grzegorzewska Małgorzata, Haertle Adam, Jurczak Ewa, Małecka Hanna, Nowak Anna, Nowak Zofia, Piotrowski Tadeusz, Stawowska Marta, Syrek Monika, Tarach Dariusz, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wesołowska-Mańko Zyta, Wiadro Jacek, Witecki Leszek.

maj 2008: 1.515 zł

Barski Tomasz, Czerska Joanna, Eliasz Beata, Haertle Adam, Jaruzelska Anna, Kowalska Jolanta, Nowak Anna, Piotrowski Tadeusz, Pluta Urszula, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wesołowska-Mańko Zyta, Witecki Leszek, Zawodny Piotr.

kwiecień 2008: 3.189 zł

Barski Tomasz, Burghard Marcin, Czerska Joanna, Erdmann Hans, Firek Krzysztof, Grzeszczyszyn Elżbieta, Haertle Adam, Kilian Joanna, Kolmas Damian, Kowalska Jolanta, Kowalski Paweł, Nowak Zofia, Nowak-Chylińska Anna, Piotrowski Tadeusz, Stachowski Jerzy, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Werner Magdalena, Wesołowska-Mańko Zyta.

marzec 2008: 912 zł

Barski Tomasz, Czerska Joanna, Echt Elzbieta, Erdmann Hans, Górska Agnieszka, Haertle Adam Michał, Koltan Anna, Kowalska Jolanta, Kubiak Daniel, Mól Kamil, Napiórkowska Hanna, Nowak Zofia, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł Michał, Trojanowska Agata Maria, Wesołowska-Mańko Zyta, Zawodny Piotr.

luty 2008: 1.545 zł

Barski Tomasz, Borkowski Andrzej, Erdmann Hans, Haertle Adam, Joanna Czerska, Kazimierska Ewa, Makuch Anna, Nowak Zofia, Orski Krzysztof, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł, Trojanowska Agata, Wagner Jolanta, Wesołowska-Mańko Zyta.

styczeń 2008: 7.793 zł

Barski Tomasz, Erdmann Hans, Haertle Adam Michał, Jurczak Ewa Aldona, Kazimierska Ewa, Lindenberg Grzegorz, Nowak Zofia, Rabinowitz Anna, Stępień Barbara Drzewo Babel, Syrek Monika, Tarasiewicz Paweł Michał, Trojanowska Agata Maria, Wesołowska-Mańko Zyta.