Fundacja dla Zwierząt ARGOS
ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa
tel./fax: 022 615 52 82;
fundacja@argos.org.pl
47 1240 6133 1111 0000 4808 5915

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

2017 |

Podziękowania

Dziękujemy za darowizny wpłacone na rachunek Fundacji:

grudzień 2016:

Bałazy Małgorzata, Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska Aleksandra, Brejnak-Garmol Maria, Broniarek Marta, Buba DAriusz,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Cymańska Beata, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria, Dudek Marta,

Frydrych-Jarczewska Agnieszka,

Girtler Katarzyna, Gotowiec Urszula, Grabczyńska-Gryziak Olga, Grabowska Magdalena,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imroth Marta,

Jacyna-Bosch Agata, Juszkiewicz Anna,

Kacalak Agnieszka, Kaim Anna, Kanarek Samanta, Kaniewska Grażyna, Kann Katarzyna, Karwowska Katarzyna, Kasarełło Kaja, Kasiak Katarztyna, Kieza Justyna, Kośnik Sylwia, Kołodziejska Hanna, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Kowalska Jolanta, Krśl Aneta, Kraszewska Danuta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena, Kurianiuk Edyta,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia, Łokietak Małgorzata,

Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Mioduszewscy Grzegorz i Romualda, Molda Agata, Mosakowski Bartłomiej, Myć Bartłomiej,

Nadolnik Iwona, Nadolski Jacek, Nehring Marta, Nicki Paweł, Niedziółka Monika,

Orski Krzysztof,

Padło Barbara, Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polok Iwona, Ptaszyńska Agnieszka, Pudłowska Agnieszka, Puk Agata,

Raczyńska Sylwia, Rutkowska Kamila,

Sawicka Joanna, Sawicka Katarzyna, Schreiber Magdalena, Składanowski Marcin, Skubisz Włodzimierz, Smoliński Władysław, Sosińska Grażyna, Stolarski Mariusz, Stolarz Danuta, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Syczewska Małgorzata, Szameta Aleksandra, Szczech Krysytna, Szołucha-Przybyś Monika, Szurek KArolina, Szybłowska Patrycja, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Tucholska Magdalena,

Urbankiewicz Aleksandra,

Walesiak Magdalena, Wałęsa Anna, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria, Woźniak Małgorzata, Wójcik Adrian, Wójcik Aleksandra,

Zabłocki Marek, Zagrodzka ALicja, Zamięcka Jana, Zembrzuska-Piekarek Elżbieta, Zych Monika,

Żarczyńska Sylwia, Żbikowski Mariusz, Żdan ALeksandra, Żmuda Katarzyna, Żukowska Izabela.

listopad 2016:

Bałazy Małgorzata, Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Biesiadecka Aleksandra, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska Aleksandra, Borucka Magdalena, Broniarek Marta, Brtejnak Maria, Buba Dariusz,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Chojnacki Krzysztof, Cichowska Mirosława, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Cymańska Beata, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dragunowicz Maria, Dudek Marta,

Girtler Katarzyna, Grabczyńsk-Gryziak Olga, Grabowska Magdalena,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imroth Marta,

Jacyna-Bosch Agata, Juszkiewicz Anna,

Kacalak Agnieszka, Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Kasarełło Kaja, Kieza Justyna, Kołodziejska Hanna, Kośnik Sylwia, Korcek-Kozłowska Aleksandra, Kowalczyk Adam, Kowalska Jolanta, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Lubaszewska EMilia,

Łokietek Małgorzata, Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Miksiewicz Melania, Milczarak Kamila, Miller Zygmunt, Mioduszewscy Grzegorz i Romualda, Mosakowski Bartłomiej, Mucha Halina, Myć BArtłomiej,

Nadolski Jacek, Nastula Agnieszka, Niedzióąka Monika, Niewęgłowska Agata, Nowak Lidia,

Orski Krzysztof,

Padło Barbara, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Ptaszyńska Agnieszka, Pudłowska Agnieszka, Puk Agata,

Raczyńska Sylwia, Rutkowska Kamila,

Sawicka Joanna, Składanowski Marcin, Skubisz Włodzimierz, Sosińska Grażyna, Stolarski Mariusz, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Szablowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przybyś Monika, Szurek Karolina, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Tucholska Magdalena,

Urbankiewicz Aleksandra,

Walento-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wałęsa Anna, Wasiak Katarzyna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wielądek Aneta, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz MAria, Wójcik Adrian,

Zabłocki Marek, Zagrodzka ALicja, Zambrzuska-Piekarek Elżbieta, Zych Monika,

Żbikowski Mariusz, Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żołyniak Aleksandra, Żukowska Izabela.

październik 2016:

Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Biesiadecka Aleksandra, Bilińska Elżbieta, Bloch FIlip, Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska Aleksandra, Brejnak Maria, Broniarek-Woźniak Marta, Buba Dariusz,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Chwanek-Chodzińska Ludmiła, Cymańska Beata, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria, Dudek Marta,

Frankowski Mateusz, Fundacja FANIMANI,

Galus-Heman Katarzyna, Górska Olga, Grabczyńska Olga, Grejdziak Magdalena,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imroth Marta,

Jaśkiewicz Teresa, Jackiewicz Dorota, Jacyna-Bosch Agata, Juszkiewicz Anna,

Kacalak Agnieszka, Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Karowicz Bogumiła, Karsarełło Kaja, Karwowska Katarzyna, Kieza Justyna, Kośnik Sylwia, Kołodziejska Hanna, Korcka-Kozłowska Aleksandra, Kowalczyk Adam, Kowalska Jolanta, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Król Katarztyna, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia,

Łokietek Małgorzata, Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Miksiewicz Melania, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Molda Niewęgłowska Agata, Mosakowski Bartłomiej, Mucha Halina, Myć Bartłomiej, Nadolski Jacek, Nehring Marta, Niedziółka Monika,

Niewczas Paweł,

Orski Krzysztof,

Padło Barbara, Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polok Iwona, Ptaszyńska Agnieszka, Pudłowska Agnieszka, Puk Agata, Pytka Lesław,

Raczyńska Sylwia, Rudzka Joanna, Rutkowska Kamila,

Sawicka Joanna, Składanowski Marcin, Skubisz Włodzimierz, Sosińska Grażyna, Stolarski Mariusz, Strycharczuk Marlena, Syczewska Małgorzata, Szabłowska Partycja, Szaneta ALeksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szurek Karolina, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Towarnicka Ida, Tucholska Magdalena,

Urbankiewicz Aleksandra,

Waśkiewicz Bogusław, Walesiak Magdalena, Wałęsa Anna, Wasiak Katarzyna, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Widawska MArta, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria, Wójcik Adrian, Wybraniec Dorota,

Zabłocki Marek, Zagrodzka Alicja, Zbroszczyk Ewa, Zenbrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żołyniak Aleksandra, Żukowska Izabela.

wrzesień 2016:

Andrzejewska Małgorzata,

Bałazy Małgorzata, Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Biesiadecka Aleksandra, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Bloch Filip, Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska Aleksandra, Brejnak Maria, Broniarek-Woźniak Marta Buba Dariusz,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Ciomcia Martyna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Cymańska Beata, Cyprianicki Paweł, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria, Dudek Marta,

Girtler Katarzyna, Golanowska Małgorzata, Górska Olga, Grabczyńska-Gryziak Olga,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa, Hrynkiewicz Maciej,

Imroth Marta,

Jacyna-Bosch Agata, Jakubowicz Sara, Juszkiewicz Anna,

Kacalak Agnieszka, Kaczmarek Małgorzata, Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Karwowska Katarzyna, Kasarełło Kaja, Kieza Justyna, Kośnik Sylwia, Kołodziejska Hanna, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Kostrzewa Ewa, Kowalczyk Adam, Kowalska Jolanta, Kowalski Jarosław, Kozłowska Małgorzata, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia,

Łokietek Małgorzata, Łupenko Michał, Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Miksiewicz Melania, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Mioduszewscy Grzegorz i Romualda, Młodawski Kamil, Molda-Niewęgłowska Agata, Mosakowski Bartłomiej, Mozer Joanna, Myć Bartłomiej,

Nehring Marta, Niedziółka Monika,

Orski Krzysztof,

Padło Barbara, Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrwoski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polok Iwona, Ptaszuyńska Agnieszka, Pudłowska Agnieszka, Puk Agata,

Rutkowska Kamila, Ryczyńska Sylwia,

Sawicka Joanna, Składanowski Marcin, Skubisz Włodzimierz, Sosińska Grażyna, Stolarski MAriusz, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Sykulska Agnieszka, Szabłowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przuybyś Monika, Szostak Paweł, Szulc Małgorzata, Szurek Karolina, Szymańska Anna,

Świerczyński Krzysztof,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Towarnicka Ida, Tucholska Magdanena,

Urbankiewicz Aleksandra,

Walento-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wałęsa Anna, Wasiak Katarzyna, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria, Wójcik Adrian, Wwesołowska-Mańko Zyta, Wybraniec Dorota,

Zabłocki Marek, Zagrodzka Alicja, Zembrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żarczyńska Sylwia, Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żołyniak Aleksandra, Żukowaka Izabela,

sierpień 2016:

Bałazy Małgorzata, Bederski Wojciech, Besztak Ewa, Biesiadecka Aleksandra, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska Aleksandra, Bomba Ewa, Brejnak Maria, Broniarek Marta,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Ciomcia Martyna, Cwanek=Chudzińska Ludmiła, Cymańska Beata, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dkładanowski Marcin, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria, Dudek Maria,

Fundacja FANIMANI,

Girtler Katarzyna, Golanwoska Małgorzata, Górska Olga, Grabczyńska Olga,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imroth Marta,

Jacyna-Bosch Agata, Janicka Renata, Juszkiewicz Anna,

Kacalak Agnieszka, Kaim Anna, Kanarek Samanta, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Karwowska Katarzyna, Kasarełło Kaja, Kieta Justyna, Kośnik Sylwia, Kołodziejska Hanna, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Korzińska Izabela, Kowalczyk Adam, Kowalczyk Janusz, Kowalska Jolanta, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena, Kupicz Michał,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Litwa Małgorzata, Lubaszewska Emilia,

Łokietek Małgorzata, Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masyn Ewa, Mikrut Maja, Miksiewicz Melania, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Molda-Niewęgłowska Agata, Mosakowski Bartłomiej, Mozer Joanna, Myć Bartłomiej,

Nadolski Jacek, Niedziółka Monika,

Orski Krzysztof,

Padło Barbara, Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polok Sylwia, Ptaszyńska Agnieszka Pudłowska Agnieszka, Puk Agata,

Rudzka Joanna, Rumancew Andrianna, Rutkowska Kamila, Ryczyńska Sylwia,

Sawicka Joanna, Skubisz Włodzimierz, Sosińska Grażyna, Stolarz Danuta, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Syczewska Małgorzata, Sykulska Agnieszka, Szabłowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krysytna, Szołucha-Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szurek Karolina, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Towarnicka Ida, Tucholska Magdalena, Turski Zbigniew,

Urbankiewicz ALeksandra,

Walenti-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wałęsa Maria, Wasiak Katarzyna, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wierzbowska-Rienhardt Bożenna, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Wójcik Adrian, Wybraniec Dorota,

Zabłocki Marek, Zagrodzka Alicja, Zbroszczyk Ewa, Zembrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żołyniak Aleksandra, Żukowska Izabela.

lipiec 2016:

Bałazy Małgorzata, Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna, Błońska Ewa, Boczkowska Aleksandra, Brejnak Maria, Broniarek Marta,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Ciomcia Martyna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Cymańska Beata, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina, Czubany Agnieszka,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria, Dudek Maria,

Fundacja FANIMANI,

Galus-Heman Katarzyna, Girtler Katarzyna, Golanowska Małgorzata, Górska Olga, Grabczyńska Olga, Grabowska Magdalena,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imroth Marta,

Jacyna-Bosch Agata, Juszkiewicz Anna,

Kacalak Agnieszka, Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Karwowska Katarztyna, Kasarełło Kaja, Kieza Justyna, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Korzińska Izabela, Kowalska Anna, Kowalska Jolanta, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Litwa Małgorzata, Łokietek Małgorzata,

Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Mioduszewscy Grzegorz i Roma, Mioduszewski Grzegorz i Romualda, Modla Agata, Mosakowski Bartłomiej, Mucha Halina, Myć Bartłomiej,

Nadolski Jacek, Nehring Marta, Niedziółka Monika,

Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polok Iwona, Ptaszyńska Agnieszka, Pudłowska Agnieszka, Puk Agata,

Raczyńska Sylwia, Rowińska Katarzyna, Rutkowska Kamila,

Sawicka Joanna, Składanowski Marcin, Skubisz Włodzimierz, Sosińska Grażyna, Stolarski Mariusz, Stolarz Danuta, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Syczewska Małgorzata, Sylwia Kośnik, Szabłowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha=Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szurek Karolina, Szwech Agata, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena,

Urbankiewicz ALeksandra, Urbańska Beata,

Walento-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wałęsa Anna, Wasiak Katarzyna, Wesołowska-Mańko Zyta, Wiśiewski Przemysław, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria, Wójcik Paulina,

Zabłocki Marek, Zagrodzka Alicja, Zbroszczyk Ewa, Zdeb Agnieszka, Zenbrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żarczyńska Karolina, Żarczyńska Sylwia, Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żukowska Izabela.

czerwiec 2016:

Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Biesiadecka Aleksandra, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Błesznowska-Korniłowicz Krystyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska ALeksandra, Brejnak Maria, Broniarek Marta,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Ciomcia Martyna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Czarnota Monika, Czołoszńska Halina,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria, Dudek Marta,

Galus-Heman Katarzyna, Girtler Katarzyna, Golanowska Małgorzata, Gontarz Joanna, Górska Olga, Grabczyńska-Gryziak Olga, Grabowska Magdalena,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imroth Marta,

Jacyna-Bosch Agata, Jaenger Krystyna, Jarscy Paweł i Agata, Juszkiewicz Anna,

Kacalak Agnieszka, Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Karwowska Katarzyna, Kasarełło Kaja, Kieza Justyna, Kiszka Grzegorz, Kośnik Sylwia, Kołodziejska Hanna, Korecka-Kozłowska Magdalena, Korzińska Izabela, Kostrzyńska Ewa, Kowalczyk Adam, Kowalska Jolanta, Kowalski Jarosław, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Król Katarzyna, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia,

Łokietek Małgorzata, Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masyn Ewa, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Molda Agata, Moskaowski Bartłomiej, Mucha Halina, Myć Bartłomiej,

Nadolski Jacek, Nehring Maria, Niedziółka Monika,

Orski Krzysztof, Ostrowska Katarzyna,

Padło Barbara, Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polok Iwona, Ptaszyńska Agnieszka, Pudłowska Agnieszka, Puk Agata,

Rowińska Katarzyna, Rudzka Joanna, Rutkowska Kamila, Ryczyńska Sylwia,

Sawicka Joanna, Składanowski Marcin, Skubisz WŁodzimierz, Sosińska Grażyna, Stolarski Mariusz, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Syczewska Małgorzata, Sykulska Agnieszka, Szabłowska Petrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szurek Karolina, Szymańska Anna,

ŚWIETLICA Zespołu Szkół Nr 43 w Kobiałce,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Tucholska Magdalena,

Urbankiewicz ALeksandra,

Walento-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wasiak Katarzyna, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria, Wyszyńska Marta,

Zabłocki Marek, Zagrodzka Alicja, Zbroszczyk Ewa, Zembrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żołyniak Aleksandra, Żuchowska Renata, Żukowska Izabela.

maj 2016:

Bątkowska Katarzyna, Bałazy Małgorzata, Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Biesiadecka Aleksandra, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Błesznowska Katarzyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska Aleksandra, Brejnak Maria, Broniarek Maria,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Chojnacki Krzysztof, Ciomcia Martyna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, DANONE sp. z o.o., Dragunowicz Maria, Dudek Marta,

FUNDACJA FANIMANI,

Girtler Katarzyna, Golanowska Małgorzata, Gontarz Joanna, Górska Olga, Grabczyńska-Gryziak Olga, Grabowska Magdalena, Grochowska Aleksandra, Grunwald-Kopeć Renata,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imroth Marta,

Jacyna-Bosch Agata, Juszkiewicz Maria,

Kacalak Agnieszka, Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Kasarełło Kaja, Kieza Justyna, Klechowska-Kempara Anna, Kośnik Sylwia, Kołodziejska Hanna, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Korzińska Izabela, Kowalczyk Adam, Kowalska Jolanta, Kranz Agnieszka, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Lenc Ewa, Lewandowska Anna, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia,

Łokietek Małgorzata, Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Mataczyński Łukasz, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Mioduszewski Grzegorz i ROmualda, Modzelewska-Zglejszewska Kinga, Molda Agata, Mosakowski Bartłomiej, Mucha Halina, Myć Bartłomiej,

Nadolski Jacek, Nehring Marta, Niedziółka Małgorzata,

Orski Krzysztof, Ostrowska Katarzyna,

Padło Barbara, Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Ptaszyńska Agnieszka, Pudłowska Agnieszka, Puk Agata,

Raczyńska Sylwia, Rutkowska Kamila,

Sawicja Joanna, Sawicka Joanna, Składanowski Marcin, Skubisz Włodzimierz, Sosińska Grażyna, Stolarski Mariusz, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Syczewska Małgorzata, Sykulska Agnieszka, Szabłowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szurek Karolina, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Tucholska Magdalena,

Urbankiewicz Aleksandra,

Walesiak Magdalena, Wasiak Katarzyna, Wasiulewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wiertel Sylwia, Wierzbowska-Reinhardt Bożena, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria,

Zabłocki Marek, Zagrodzka Aicja, Zbroszczyk Ewa, Zembrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Agnieszka, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żołyniak Aleksandra, Żukowska Izabela.

kwiecień 2016:

Badtke Aleksandra, Bałazy Małgorzata, Bazgier Barbara, Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Bielecka Magdalena, Bilińska Elżbieta, Bloch Filip, Błesznowska Katarzyna, Błońska Ewa, Bobińska Aleksandra, Boczkowska Aleksandra, Brejnak Maria, Broniarek Marta,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Ciomcia Martyna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria, Dudek Marta, Dyrda Joanna,

Futera Karolina,

Gajtkowska Anna, Girtler Katarzyna, Golanowska Małgorzata, Gozdera Małgorzata, Górska Olga, Grabczyńska Olga, Grabowska Magdalena,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Imiołek Joanna, Imroth Maria,

Jaśkiewicz Teresa, Jacyna-Bosch Agata, Jakubiak Danuta, Jankowska Eliza, Juszkiewicz Anna,

Kaczmarek Małgorzata, Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Karwowska Katarzyna, Kasarełło Kaja, Kieza Justyna, Kośnik Sylwia, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Korzińska Izabela, Kosman Itabela, Kosman Izabela, Kowalska Jolanta, Kraszewska Banuta, Król Aneta, Król Katarzyna, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena, Kuflińska Magdalena,

Leśniewska Karolina, Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia,

Łokietek Małgorzata, Łyś Agnieszka,

Makulska Sylwia, Markowska Oktawia, Masny Ewa, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Mioduszewski Grzegorz i Romualda, Mirkut Maja, Molda Agata, Mosakowski Bartłomiej, Myć Bartłomiej,

Nadolski Jacek, Nehring Marta, Niedziółka Monika,

Obremska Milena, Orski Krzysztof, Ostrowska Katarzyna, Osynowicz Julia,

Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polakowska Małgorzata, Polok Iwona, Polok Sylwia, Ptasiński Kamil, Ptaszyńska Agnieszka, Puk Agata,

Raczyńska Sylwia, Rudzka Joanna, Rutkowska Kamila,

Sawicka Joanna, Siek Anna, Sinus Małgorzata, Składanowski Marcin, Skubisz Marek, Sosińska Grażyna, Stolarski MAriusz, Stolarz Danuta, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Syczewska Małgorzata, Sykulska Agnieszka, Szabłowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szurek Karolina, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena,

Urbankiewicz Aleksandra,

Walento-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wasiak Katarzyna, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wiertel Sylwia, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria, Wójcik Adrian,

Zagrodzka Alicja, Zamięcka Jana, Zbroszczyk Ewa, Zembrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Agnieszka, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żarczyńska Karolina, Żarczyńska Sylwia, Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żukowska Izabela,

marzec 2016:

Badtke Aleksandra, Bator Anna, Bederski Wojciech i Tustanowska Joanna, Belenkova Tatiana, Besztak Ewa, Bielecka MAgdalena, Biesiadecka Aleksandra, Bilińska Elżbieta, Blejzyk Kasandra, Bloch Filip, Błesznowska-Korniłowicz Katarzyna, Błońska Ewa, Boczkowska Aleksandra, Brejnak Maria, Broniarek Marta, Brzozowska Elżbieta,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Ciomcia Martyna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Czarnota Monika, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dudek Maria,

Frydrych-Domniniak Małgorzata,

Gajtkowska Anna, Galus-Heman Katarzyna, Girler Katarzyna, Golanowska Małgorzata, Górska Olga, Grabczyńska-Gryziak Olga, Grabowska Magdalena, Grzesiak Olga,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa,

Jacyna-Bosch Agata Juszkiewicz Anna,

Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Karwowska Katarzyna, Kasarełło Kaja, Kieta Justyna, Kośnik Sylwia, Koc Iwona, Kołodziejska Hanna, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Korzińska Izabela, Kowalczyk Adam, Kowalska Jolanta, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Krupa Agnieszka, Kubicka Magdalena,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Lenc Ewa, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia,

Łokietak Małgorzata, Łyś Agnieszka,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Mioduszewski Grzegorz i Romualda, Modzelewska-Zglejszewska Kinga, Molda Agata, Mordań Katarzyna, Mosakowski Bartłomiej, Mosek Paweł, Mroth Marta, Myć Bartłomiej,

Nadolski Jacek, Nehring Marta, Niedziółka Monika,

Obremska Milena, Olszewska Magdalena, Orski Krzysztof, Ostrowska Katarzyna,

Padło Barbara, Pasek-Woronko Małgorzata, Piotrowski Tadeusz, Podgśrski Grzegorz, Polok Iwona, Ptasiński Kamil, Ptaszyńska Agnieszka, Puk Agata,

Raczyńska Sylwia, Rutkowska Kamila,

Sawicka Joanna, Siek Anna, Składanowski Marcin, Skubisz Włodziemirz, Sosińska Grażyna, Stolarski MAriusz, Strycharczuk Marlena, Suzdorf Olga, Syczewska Małgorzata, Sykulska Agnieszka, Szabłowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szymańska Anna,

Tarnowska Joanna, Tokarczyk Bożena, Tucholska Magdalena,

Walento-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wasiak Katarzyna, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wiertel Sylwia, Wierzbowska-Reinhardt Bożena, Wietraszuk Anna, Winiarska Ewa, Włodarkiewicz Maria, Wójcik Adrian,

Zagrodzka Alicja, Zbroszczyk Ewa, Zembrzuska-Piekarek Elżbieta, Zielińska Agnieszka, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żdan Aleksandra, Żmuda Katrzyna, Żołyniak Aleksandra, Żukowska Izabela,

luty 2016:

Baczyńska Kaczmarek,  Bałazy Małgorzata,  Barańska Agata,  Bator Anna,  Bederski Wojciech,  Belenkova Tatiana,  Bielecka Magdalena,  Biesiadecka Aleksandra,  Bilńska Elżbieta,  Blaik Monika,  Błesznowska Katarzyna,  Błońska Ewa,  Boczkowska Aleksandra,  Brejnak Maria,  Broniarek Marta, 

Chmielewska Bogna,  Chodak Anna,  Chojnacki Krzysztof,  Cieplik Magdalena,  Cwanek-Chodzińska Ludmiła,  Czołoszyńska Halina, 

Dacka Magdalena,  Dmytruk Julia,  Domagała Marek,  Dragunowicz Maria, 

Frackiewicz Krystyna,  Frydrych-Jarczewska Agnieszka, 

Gajtkowska Anna,  Galus-Heman Katarzyna,  Girtler Katarzyna,  Golanowska Małgorzata,  Gontarz Joanna,  Górska Olga,  Grabczyńska Olga, 

Halicka Katarzyna,  Hankus Ewa,  Herman-Iżycka Urszula, 

Jacyna-Bosch Agata,  Judycka Agnieszka,  Juszkiewicz Anna, 

Kaim Anna,  Kaniewska Grażyna,  Kann Natalia,  Karwows Katarzyna,  Kasarełło Kaja,  Katarzyna Kieza Justyna,  Kośnik Sylwia,  Korecka-Kozłowska Aleksandra,  Korzińska Izabela,  Kowalczyk Adam,  Kowalczyk Marta,  Kowlaska Jolanta,  Kraszewska Danuta,  Król Aneta,  Krukowska-Onopowicz Joanna,  Kubicka Magdalena,  Kucharska Oliwia,  Kuduk Joanna,  Kuzebska Monika, 

Leśniewska-Sobczak Mariola,  Lenard Andrzej,  Libucha Iwona,  Lubaszewska Emilia, 

Łokietek Małgorzata, 

Markowska Oktawia,  Milczarek Kamila,  Miller Zygmunt,  Mincberg Małgorzata,  Molda Agata,  Monika Masny Ewa,  Mordań Katarzyna,  Mosakowski Bartłomiej,  Myć Bartłomiej, 

Nadolski Jacek,  Nehring Marta,  NiedziółKa Monika, 

Obremska Milena,  Olcho-Bauza Magda,  Olszewska Dominika,  Olszewska Magdalena,  Orski Krzysztof,  Ostrowska Katarzyna, 

Pasek-Woronko Małgorzata,  Pawłowska Mirosława,  Piotrowski Tadeusz,  Podgórski Grzegorz,  Polok Iwona,  Ptasiński Kamil,  Ptaszyńska Agnieszka,  Puk Agata, 

Raczyńska Sylwia,  Rutkowska Kamila, 

Sawicka Joanna,  Siek Anna,  Składanowski Marcin,  Skubisz Włodzimierz,  Sosińska Grażyna,  Stępnikowska Olga,  Stolarski Mariusz,  Stolarz Danuta,  Strycharczuk Marlena,  Syczewska Małgorzata,  Sykulska Agnieszka,  Szabłowska Patrycja,  Szameta Aleksandra,  Szczech Krystyna,  Szołucha-Przybyś Monika,  Szulc Małgorzata,  Szymańska Anna,  Szymańska Joanna, 

Tarnowska Joanna, 

Walento-Furmańska Stanisława,  Walesiak Magdalena,  Wasilewska Anna,  Wdziekońska Teresa,  Wesołowska-Mańko Zyta,  Wiertel Sylwia,  Wierzbowska-Reinhardt Bożenna,  Winiarska Ewa, 

Zabłcka Jolanta,  Zagrodzka Alicja,  Zamięcka Jana,  Zbroszczyk Ewa,  Zembrzuska-Piekarek Elżbieta,  Zielińska Agnieszka,  Zielińska Milena,  Zych Monika, 

Żarczyńska Sylwia,  Żdan Aleksandra,  Żmuda Katarzyna,  Żołyniak Aleksandra,  Żukowska Izabela, 

styczeń 2016:

Baczyńska Kaczmarek Marta, Barańska Agata, Bator Anna, Bederski Wojciech, Belenkova Tatiana, Bielecka Magdalena, Biesiadecka Aleksandra, Bilńska Elżbieta, Blaik Monika, Błesznowska Katarzyna, Błońska Ewa, Boczkowska Aleksandra, Brejnak Maria, Broniarek Marta,

Chmielewska Bogna, Chodak Anna, Chojnacki Krzysztof, Cieplik Magdalena, Ciomcia Martyna, Cwanek-Chodzińska Ludmiła, Czołoszyńska Halina,

Dacka Magdalena, Dmytruk Julia, Domagała Marek, Dragunowicz Maria,

Elżbieta Zembrzuska-Piekarek,

Frąckiewicz Krystyna, Frydrych-Jarczewska Agnieszka,

Gajtkowska Anna, Galus-Heman Katarzyna, Girtler Katarzyna, Golanowska Małgorzata, Gontarz Joanna, Górska Olga, Grabczyńska Olga,

Halicka Katarzyna, Hankus Ewa, Herman-Iżycka Urszula,

Jacyna-Bosch Agata, Judycka Agnieszka, Juszkiewicz Anna,

Kaim Anna, Kaniewska Grażyna, Kann Natalia, Karwowska Katarzyna, Kasarełło Kaja, Katarzyna Kieza Justyna, Kośnik Sylwia, Korecka-Kozłowska Aleksandra, Korzińska Izabela, Kowalczyk Adam, Kowalczyk Marta, Kowlaska Jolanta, Kraszewska Danuta, Król Aneta, Krukowska-Onopowicz Joanna, Kubicka Magdalena, Kucharska Oliwia, Kuduk Joanna, Kuzebska Monika,

Leśniewska-Sobczak Mariola, Lenard Andrzej, Libucha Iwona, Lubaszewska Emilia,

Łokietek Małgorzata,

Markowska Oktawia, Masny Ewa, Milczarek Kamila, Miller Zygmunt, Mincberg Małgorzata, Molda Agata, Mordań Katarzyna, Mosakowski Bartłomiej, Myć Bartłomiej,

Nadolski Jacek, Nehring Marta, Niedziółka Monika,

Obremska Milena, Olcho-Bauza Magda, Olszewska Dominika, Olszewska Magdalena, Orski Krzysztof, Ostrowska Katarzyna,

Pasek-Woronko Małgorzata, Pawłowska Mirosława, Piotrowski Tadeusz, Podgórski Grzegorz, Polok Iwona, Ptasiński Kamil, Ptaszyńska Agnieszka, Puk Agata,

Raczyńska Sylwia, Rutkowska Kamila,

Sawicka Joanna, Siek Anna, Składanowski Marcin, Skubisz Włodzimierz, Sosińska Grażyna, Stępnikowska Olga, Stolarski Mariusz, Stolarz Danuta, Strycharczuk Marlena, Syczewska Małgorzata, Sykulska Agnieszka, Szabłowska Patrycja, Szameta Aleksandra, Szczech Krystyna, Szołucha-Przybyś Monika, Szulc Małgorzata, Szymańska Anna, Szymańska Joanna,

Tarnowska Joanna, Walento-Furmańska Stanisława, Walesiak Magdalena, Wasilewska Anna, Wdziekońska Teresa, Wesołowska-Mańko Zyta, Wiertel Sylwia, Wierzbowska-Reinhardt Bożenna, Winiarska Ewa,

Zabłocka Jolanta, Zagrodzka Alicja, Zamiecka Jana, Zbroszczyk Ewa, Zielińska Agnieszka, Zielińska Milena, Zych Monika,

Żarczyńska Sylwia, Żdan Aleksandra, Żmuda Katarzyna, Żołyniak Aleksandra, Żukowska Izabela.